EN
инж. Иван Иванчев
Оценител

Образование: магистър инженер от Технически университет - гр. Варна, специалност "Двигатели с вътрешно горене"

Специализации: За оценители на "машини и съоръжения" и "автомобили", TUV, Германия, Берлин

Професионална биография
: Лицензиран оценител за пазарни цени за целите на банкови кредити, приватизация, търговски сделки, апортни вноски по ТЗ пред Агенцията по вписвания и оценител за оценки за данъчни цели по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Ръководи екип от 5-ма лицензирани оценители. Вещо лице към Софийски районен съд, Софийски окръжен съд и при Агенция по вписванията. Директор на "Агромеханизация - Балкан" - гр. Ботевград. Директор на Автобусно Строителен завод " Чавдар" - гр. Ботевград. Ликвидатор към Министерството на земеделието и горите. Синдик към Окръжен съд гр. София.  

 

Тарифа за извършване на оценки и актуализации:


   

Вид

Оглед

София

/ до дни/

Оглед

Страната

/ до дни/

Срок за

извършване

/ до дни/

Цена

лева

лева/кв.м.

Недвижими имоти

/Апартаменти, къщи, офиси, гаражи и др./

2

3

3

1.40

или по договаряне

Недвижими имоти

/Жил.сгради, Офис сгради, Пром. имоти и др./

2

3

5

по договаряне

Недвижими имоти

/Парцели, зем. земя, терени, зас. парцели и др./

2

3

3

0.40

или по договаряне

Машини и съоръж.

/МПС, мото и ел.кари,автокари и др.

2

3

3

120.00

или по

договаряне

Машини и съоръж.

/фрези, стругове и други машини/

2

3

3

120.00

или по

договаряне

Цели предприятия и вземания

2

3

6

По договаряне

Обзавеждане, инвентар и др.

2

3

3

По договаряне

Други

2

3

3

По договаряне