EN
Цеца Пунова
Адвокат

Образование: Магистър по право от УНСС гр. София, Юридически факултет, специалност право 

Членство: Член на Софийската адвокатска колегия

Професионална биография: С опит в областта на облигационното, гражданското, търговското право и в сферата на недвижимите имоти

Владее
: английски език (добре), руски език (добре)