EN
Нина Иванова
Адвокат. Данъчен консултант

Образование: Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право 

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Професионална биография: Адвокат, специалист в сферата на данъчното право и процес и на административното право и процес

Владее
: английски език (добре)