EN
Полина Танева
Адвокат. Данъчен консултант

Образование: Магистър по право от УНСС гр. София, Юридически факултет, специалност Право

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Специализации: Участие в множество семинари по ЗКПО, ЗДДС, ГПК, АПК, Магистърска програма по "Право на ЕС" към СУ “Св. Климент Охридски”

Професионална биография: Адвокат по данъчно и административно право и процес, търговското право, облигационното право, по административнонаказателно право и процес

Владее: английски език (добре), немски език (добре) и руски език (добре)