EN
Илонка Райчинова
Управляващ съдружник. Адвокат. Данъчен съветник

Образование: Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, специалност Право; Магистър по икономика от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методии” гр.Велико Търново, специалност Международни икономически отношения – Международен бизнес

Членство
: Член на Софийска адвокатска колегия; Член на Управителния съвет на Камара на данъчните съветници в България; Член на Консултативния съвет при Националната агенция по приходи. Представляващ Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на Върховния административен съд по дела за Тълкувателни решения по данъчни въпроси 

Специализации: Мениджмънт на предприятието – гр.Реус Испания; Данъчно право и данъчен контрол - Ecole des impots в гр. Париж Франция; Европейско данъчно право и практика на Съда на Европейките общности - Академия по европейско право /ERA/ в гр. Трир, Германия 

Професионална биография: Адвокат по хиляди данъчни дела в България, по жалби пред Европейската комисия за процедури по нарушения на европейски директиви и регламенти от български административни органи, по жалби пред Европейския съд по правата на човека, по жалби пред SOLVIT, по жалби пред OLAF, по дела за обществени поръчки, по административно наказателни дела за данъчни нарушения, по наказателни дела за данъчни престъпления, по дела за отговорност на държавата за вреди и др.; Заместник-министър в Министерство на правосъдието на РБългария; Началник отдел „Косвени данъци” в ГУ „Данъчна администрация” при Министерство на финансите на РБългария; Юрисконсулт и член на УС на Френско-български център „Марком” за обучение по мениджмън 

Автор на: самостоятелни книги с авторски коментари по ЗДДС и ППЗДДС, на множество публикации в специализирана и масова преса по въпросите на данъчното облагане на специфични казуси и дейности и по други обществено значими въпроси

Владее: френски език(отлично), английски език (добре) и руски език (много добре)