EN
Ивайло Кондарев
Данъчен съветник и консултант

Образование: Магистър по икономика от УНСС гр. София

Членство: Член на Камарата на данъчните съветници в България

Професионална биография: Данъчен консултант и съветник по данък добавена стойност, европейските Директиви по ДДС и нарушенията на този данък. Данъчен анализатор на казуси и данъчни ревизионни актове и изготвящ проекти на жалби. Лектор по ЗДДС и ППЗДДС. Началник отдел „ДДС” в ГУ на „Данъчната админитрация” при Министерство на финансите


Автор на: множество публикации в специализирани издания и масово достъпна преса

Владее: английски език (много добре), руски език (много добре)