EN
Марина Едрева
Адвокат. Данъчен консултант

Образование: Магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Право

Членство: Член на Софийската адвокатска колегия 

Специализации: по „Международни отношения” в СУ “Св. Климент Охридски”

Професионална биография: Адвокат по данъчно и административнонаказателно право, международно транспортно право, търговско, облигационно и корпоративно право. Специализира в в областта на вещното право - схеми за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, с цел оптимизиране на данъчните ефекти и използване на данъчни предимства от придобития актив. Експерт в Министерство на траспорта. Участник в международни проекти по програми за междукултурен и образователен обмен по линия на мерките на ЕС „Леонардо да Винчи”, „Сократ”, подлиния „Грундвиг”, както и в семинари по прилагането на предприсъединителните политики на бъдещите държави членки на ЕС, Acquis Commenatuer /общото право/ на европейската общност и мястото на Република България в семейството на европейските държави

Владее: английски език (отлично), немски език (отлично), чешки език (много добре)