EN
Виктория Терзиева
Управляващ съдружник. Адвокат

Образование: Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право 

Членство: Член на Софийска адвокатска колегия

Специализации: множество специализации в Академията по европейско право /ERA/ в гр. Трир, Германия в сферата на данъчното право, eвроинтеграцията и развитието на малкия и среден бизнес и други

Професионална биография: Адвокат по стотици данъчни дела, по административно-наказателни дела за данъчни нарушения, по наказателни дела за данъчни престъпления, по дела за обществени поръчки, по арбитражни дела, по жалби пред Европейския съд по правата на човека и др. Представляващ Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на Върховния административен съд по данъчни въпроси

Автор на: множество публикации по данъчни въпроси в масово достъпна преса

Владее: английски език (отлично), руски език (добре)