EN
Анелия Иванчева
Данъчен консултант.Юрист

Образование: Магистър по икономика от УНСС – гр. София. Завършила право в ЮЗУ- гр. Благоевград

Специализаии: Специализации по “Евроинтеграция и развитие на малкия и средния бизнес” Специализация по журналистика в НСА гр. София

Професионална биография: Данъчен консултант. Анализатор на данъчни актове и счетоводни и данъчни първични и вторични документи. Изготвя проекти на жалби и други правни документи. С дългогодишен опит в областта на данъчното облагане и анализи, счетоводно законодателство, административно право и процес

Владее: английски език (добре)